Lammutusprojekti koostamine:

Toetudes kauaaegsetele kogemustele lammutustööde osas, aga samuti võttes arvesse kõik käesoleva töö peensusi, pakkume lammutusprojektide koostamist, nende kooskõlastamist ning taotluste täitmist ja ehituslubade hankimist ehitiste lammutamiseks

Hoonete lammutustööd:

Meie meeskond garanteerib kogu teenuste kompleksi kiire, efektiivse ja ohutu täitmise igasuguse keerukusega hoonete ja ehitiste lammutamisel.

Purustustustööd:

Meie pakkume teenuseid ehitusjäätmete käitlemisel materjalidesse, millised sobivad edaspidiseks kasutamiseks. Meie firma omab mobiilse kivipurustaja EXTEC C-10, milline võimaldab teostada telliskivi, raudbetooni, paekivi jne ümberkäitlemist.

30 Mar 2012
Category: est
Posted by: ssh
Täna ОÜ Crushtec ja AS Finest Group kirjutasid alla üleandmise-vastuvõtmise aktile objekti vastuvõtuks aadressil Pärnu mnt. 24, Tallinn.
15 Mar 2012
Category: rus
Posted by: ssh
ОÜ Crushtec и VKG OIL AS подписали договор на демонтаж оборудования сланцевого масла вместе с  емкостями, лестницами, зданиями и фундаментами, с последующей планировкой территории.
15 Mar 2012
Category: est
Posted by: ssh
ОÜ Crushtec ja VKG OIL AS kirjutasid alla uuele lepingule põlevkiviõlide seadme demonteerimiseks koos mahutitega, treppidega, hoonetega ja vundamentidega,  edaspidise territooriumi planeerimisega.
23 Jan 2012
Category: est
Posted by: ssh

20.01.2012 aastal Tallinna Planeerimisametilt on saadud ehitusluba ehitise lammutamiseks aadressil Pärnu mnt. 24

Täna alustame tööde teostamisega hoone lammutamisel, ettevalmistustööd lammutatava hoone lahutamisel allesjäävatest hoonetest võtavad aega umbes 4 nädalat, peale seda tööle asub ekskavaator kõrghoonete lammutamiseks  Liebherr R944, noole pikkusega 24 meetrid.

Kõikide tööde üldine valmisolek 31.03.2012

23 Jan 2012
Category: rus
Posted by: ssh

20.01.2012 было выдано от Таллинского департамента планирования разрешение на снос здания по адресу Pärnu mnt. 24.
Сегодня приступаем к выполнению работ по сносу здания, подготовительные работы по отделению здания от остающихся займут примерно 4 недели, после этого к работе приступает экскаватор для

cноса высотных здании Liebherr R944 c длиной стрелы 24 метра.

Общий срок выполнения всех работ 31.03.2012.

21 Dec 2011
Category: rus
Posted by: ssh

Подписан новый договор с Viru Keemia Grupp OIL AS на демонтаж оборудования сланцевого масла вместе с фундаментами, а также емкостей c последующей планировкой территории.

21 Dec 2011
Category: est
Posted by: ssh

ОÜ Crushtec ja VKG OIL AS kirjutasid alla uuele lepingule põlevkiviõlide seadme demonteerimiseks koos mahutitega, treppidega ja vundamentidega, edaspidise territooriumi planeerimisega.

16 Dec 2011
Category: est
Posted by: ssh
Täna ОÜ Crushtec ja AS Oма Ehitaja kirjutasid alla üleandmise-vastuvõtmise aktile objekti vastuvõtuks aadressil Maakri 19/21, Tallinn.
12 Dec 2011
Category: rus
Posted by: ssh

Сегодня был подписан акт приема - передачи объекта между ОÜ Crushtec и AS Oма Ehitaja по адресу Maakri 19/21, Tallinn.

9 Dec 2011
Category: rus
Posted by: ssh

Подписан новый договор с Solarbalt OÜ на слом частного дома вместе с составлением проекта на снос здания и получения стройтельного разрешения. Объект должен быть сдан в апреле месяце 2012 года.

9 Dec 2011
Category: est
Posted by: ssh
On alla kirjutatud uuele lepingule Solarbalt OÜ-ga eramaja lammutamiseks koos lammutusprojekti koostamisega ja ehitusloa hankimisega. Objekt peab olema lõpetatud ja üle antud Tellijale aprilli kuus 2012.a.
12 Oct 2011
Category: rus
Posted by: ssh
Сегодня был подписан акт приема - передачи объекта между ОÜ Crushtec и AS Oма Ehitaja по адресу Parnu mnt. 33/35, Tallinn.
12 Oct 2011
Category: est
Posted by: ssh

Täna ОÜ Crushtec ja AS Merko Ehitus kirjutasid alla objekti Parnu mnt. 33/35, Tallinn üleandmise-vastuvõtmise aktile

11 Oct 2011
Category: rus
Posted by: ssh
Сегодня был подписан акт приема - передачи объекта между ОÜ Crushtec и AS Merko Ehitus по адресу Tartu mnt. 88, Tallinn.
11 Oct 2011
Category: est
Posted by: ssh

Täna on alla kirjutatud  üleandmise-vastuvõtmise aktile ОÜ Crushtec ja AS Merko Ehitus vahel objekti

Tartu mnt. 88, Tallinn vastuvõtuks.
7 Oct 2011
Category: rus
Posted by: ssh

Подписан новый договор с OÜ Sootel на слом 16 зданий вместе с составлением проекта на снос здании и получения стройтельного разрешения в Палдиски, Маяка 4, 6. Окончание договора 20.02.2012 года.

7 Oct 2011
Category: est
Posted by: ssh

On kirjutatud alla uuele lepingule OÜ Sootel-ga 16 hoone lammutamiseks koos lammutusprojekti koostamisega ja ehitusloa hankimisega Paldiski linnas, Majaka tn. 4 ja 6. Lepingu lõpp 20.02.2012.a.

5 Oct 2011
Category: rus
Posted by: ssh

Подписан новый договор с AS Merko Ehitus на снос здания по адресу Tartu mnt. 88, Tallinn.

5 Oct 2011
Category: est
Posted by: ssh

On alla kirjutatud lepingule AS Merko Ehitus-ga hoone lammutamiseks aadressil Tartu mnt. 88, Tallinn.

21 Sep 2011
Category: est
Posted by: ssh

Täna ОÜ Crushtec ja AS Merko Ehitus kirjutasid alla tööde üleandmise-vastuvõtmise aktile aadressil Peterburi tn. 3.

14 Sep 2011
Category: rus
Posted by: ssh
Сегодня был подписан акт приема - передачи объекта между ОÜ Crushtec и AS Tallinna Sadam в Paldiski Lõunasadam.
14 Sep 2011
Category: est
Posted by: ssh

Täna oli alla kirjutatud objekti üleandmise-vastuvõtmise aktile Paldiski Lõunasadamas ОÜ Crushtec ja AS Tallinna Sadama vahel.

9 Sep 2011
Category: rus
Posted by: ssh
Подписан новый договор с AS Oма Ehitaja на снос части комплекса зданий вместе с составлением проекта на снос здании и получения стройтельного разрешения по адресу Maakri 19/21, Tallinn.
9 Sep 2011
Category: est
Posted by: ssh

On alla kirjutatud uuele lepingule AS Oма Ehitaja-ga hoone kompleksi osa lammutamisele aadressil Maakri tn. 19/21, Tallinnas koos projekti koostamisega ehitise lammutamiseks ning ehitusloa hankimisega

9 Sep 2011
Category: rus
Posted by: ssh

Täna ОÜ Crushtec ja AS Merko Ehitus kirjutasid alla tööde üleandmise-vastuvõtmise aktile aadressil Peterburi tn. 3.

8 Sep 2011
Category: rus
Posted by: ssh

Подписан новый договор с AS Tallinna Sadam на разборку железо-бетонного фундамента в Paldiski Lõunasadam.

8 Sep 2011
Category: est
Posted by: ssh

On sõlmitud uus leping  AS Tallinna Sadam-ga raudbetoon vundamendi lammutamiseks Paldiski Lõunasadamas

7 Sep 2011
Category: rus
Posted by: ssh

Сегодня был подписан акт приема - передачи объекта между ОÜ Crushtec и Astlanda Ehitus OÜ по адресу Plangu 4, 5, Tallinn.

7 Sep 2011
Category: est
Posted by: ssh

Täna oli alla kirjutatud tööde üleandmise-vastuvõtmise aktile objekti üleandmiseks ОÜ Crushtec ja Astlanda Ehitus OÜ vahel aadressil Plangu tn. 4,5, Tallinnas

22 Aug 2011
Category: rus
Posted by: ssh
Подписан новый договор с AS Merko Ehitus на снос части здания по адресу Peterburi tee 3.
22 Aug 2011
Category: est
Posted by: ssh

On sõlmitud uus leping AS Merko Ehitus-ga hoone osa lammutamiseks aadressil Peterburi tee 3.

8 Jul 2011
Category: rus
Posted by: ssh
Подписан новый договор с Astlanda Ehitus OÜ на снос 23 зданий и строений на территории Kaitseliit по адресу Plangu 4, 5, Tallinn.
8 Jul 2011
Category: est
Posted by: ssh
On alla kirjutatud uuele lepingule Astlanda Ehitus OÜ-ga 23 hoone ja ehitiste lammutamiseks Kaitseliidu territooriumil Plangu 4, 5, Tallinn.
20 Jun 2011
Category: rus
Posted by: ssh

Подписан новый договор с AS Oма Ehitaja на снос комплекса зданий вместе с составлением проекта на снос здании и получения стройтельного разрешения по адресу Parnu mnt. 33/35, Tallinn.

20 Jun 2011
Category: est
Posted by: ssh
On alla kirjutatud uuele lepingule AS Oma Ehitaja-ga hoonete kompleksi lammutamiseks koos lammutusprojekti koostamisega hoonete lammutamiseks ning ehitusloa hankimisega aadressil Pärnu mnt. 33/35, Tallinn.
31 May 2011
Category: rus
Posted by: ssh

Сегодня был подписан акт приема - передачи объекта между ОÜ Crushtec и Eesti Aviokutuse Teenuste AS.

31 May 2011
Category: est
Posted by: ssh

Täna oli alla kirjutatud objekti üleandmise-vastuvõtmise aktile ОÜ Crushtec ja Eesti Aviokutuse Teenuste AS vahel.

31 May 2011
Category: rus
Posted by: ssh
Сегодня был подписан акт приема - передачи объекта AS Rakke Lubjatehas между ОÜ Crushtec и AS Skanska.
31 May 2011
Category: est
Posted by: ssh

Täna oli alla kirjutatud objekti AS Rakke Lubjatehas tööde üleandmise-vastuvõtmise aktile ОÜ Crushtec ja AS Skanska vahel.

16 May 2011
Category: rus
Posted by: ssh

Подписан новый договор с Eesti Aviokütuse Teenuste AS на слом бетонной площадки на внутренней территории AS Tallinna Lennujaam.

16 May 2011
Category: est
Posted by: ssh

On alla kirjutatud uuele lepingule Eesti Aviokütuse Teenuste AS-ga betoonplatsi lammutamiseks  AS Tallinna Lennujaama territooriumil.

25 Feb 2011
Category: rus
Posted by: ssh

Подписан новый договор с Tallinna Autobussikoondisе  AS на проектирование и снос здания по адресу Hobujaama 14, Tallinn.

25 Feb 2011
Category: est
Posted by: ssh

On alla kirjutatud uuele lepingule Tallinna Autobussikoondisе  AS-ga lammutusprojekti koostamiseks ja hoone lammutamiseks aadressil Hobujaama 14, Tallinn.

25 Feb 2011
Category: rus
Posted by: ssh
Подписан новый договор с AS Skanska на слом зданий на территории AS Rakke Lubjatehas, а также произвести разборку внутренней обмуровки двух 35-метровых печеи.
25 Feb 2011
Category: est
Posted by: ssh

On alla kirjutatud uuele lepingule AS Skanska-ga hoonete lammutamiseks AS Rakke Lubjatehase territooriumil ning kahe 35-meetriliste ahjude sisemiste vooderduste lammutamiseks.


Uudised


30 Mar 2012
Täna ОÜ Crushtec ja AS Finest Group kirjutasid alla üleandmise-vastuvõtmise aktile objekti vastuvõtuks aadressil Pärnu mnt. 24, Tallinn.
15 Mar 2012
ОÜ Crushtec ja VKG OIL AS kirjutasid alla uuele lepingule põlevkiviõlide seadme demonteerimiseks koos mahutitega, treppidega, hoonetega ja vundamentidega,  edaspidise territooriumi planeerimisega.
23 Jan 2012

20.01.2012 aastal Tallinna Planeerimisametilt on saadud ehitusluba ehitise lammutamiseks aadressil Pärnu mnt. 24

Täna alustame tööde teostamisega hoone lammutamisel, ettevalmistustööd lammutatava hoone lahutamisel allesjäävatest hoonetest võtavad aega umbes 4 nädalat, peale seda tööle asub ekskavaator kõrghoonete lammutamiseks  Liebherr R944, noole pikkusega 24 meetrid.

Kõikide tööde üldine valmisolek 31.03.2012

21 Dec 2011

ОÜ Crushtec ja VKG OIL AS kirjutasid alla uuele lepingule põlevkiviõlide seadme demonteerimiseks koos mahutitega, treppidega ja vundamentidega, edaspidise territooriumi planeerimisega.

16 Dec 2011
Täna ОÜ Crushtec ja AS Oма Ehitaja kirjutasid alla üleandmise-vastuvõtmise aktile objekti vastuvõtuks aadressil Maakri 19/21, Tallinn.

Lehekülg 1 kokku 5  > >>