Оsaühing CrushTec

Eesti kapitalil põhinev OÜ CrushTec on  erineva keerukusastmega hoonete, rajatiste ja mitmesuguste betoonkonstruktsioonide lammutamisele spetsialiseerunud ettevõte, mis asutati 2010.aastal. CrushTec kasutab kaasaegseid tehnoloogiaid, ning töö käib ülemaailmsete kvaliteedistandardite alusel.

 

Personalil on enam kui 10 aasta pikkune hoonete ja rajatiste lammutamise ja demonteerimise kogemus. Ettevõttel on kaasaegne masinapark, kuhu kuuluvad hüdraulilised roomik-ekskavaatorid Liebherr ja Volvo, spetsiaalne lammutusekskavaator kõrghoonete lammutamiseks, hüdrovasarad ja hüdrokäärid betooni eelnevaks purustamiseks, käärid metallkonstruktsioonide lõikamiseks, lammutus-sorteerimishaarats ja mobiilne purusti, millised võimaldavad teostada ka kõige keerukamaid töid ning vähendada ümbruskonna saastamist.

 

Kasutatavad tehnoloogiad võimaldavad kuni 80% ehitusprahi üldmahust ümber töödelda killustikuks, mis on heaks täitematerjaliks krundi pinna tasandustöödel või rekultiveerimisel, odavaks tooraineks teedeehitusel jne.

 

Oma igapäevatöös pöörame suurt tähelepanu tööohutusreeglite täitmisele, alates uutest töötehnoloogiatest ja töötajate isiklikest kaitsevahenditest, lõpetades vastavate instrumentide ja seadmetega. Kõik meie töötajad läbivad kohustuslikus korras ohutustehnika alase koolituse ning eriti keeruliste objektide puhul täiendava väljaõppe tööobjektil. Kõik meie ettevõtte töötajad on kindlustatud õnnetusjuhtumite vastu 64 000 euro ulatuses ühe töötaja kohta.

 

Meie partnerid hindavad meid kliendisõbralikkuse, professionaalsuse ning töötähtaegadest kinnipidamise eest. Me ei peatu saavutatul, laiendame pidevalt oma masinaparki ning õpime uusi tehnoloogiaid hoonete lammutamise, ehitusprahi ümbertöötlemise ja utiliseerimise osas.