Lammutusprojekti koostamine:

Toetudes kauaaegsetele kogemustele lammutustööde osas, aga samuti võttes arvesse kõik käesoleva töö peensusi, pakkume lammutusprojektide koostamist, nende kooskõlastamist ning taotluste täitmist ja ehituslubade hankimist ehitiste lammutamiseks

Hoonete lammutustööd:

Meie meeskond garanteerib kogu teenuste kompleksi kiire, efektiivse ja ohutu täitmise igasuguse keerukusega hoonete ja ehitiste lammutamisel.

Purustustustööd:

Meie pakkume teenuseid ehitusjäätmete käitlemisel materjalidesse, millised sobivad edaspidiseks kasutamiseks. Meie firma omab mobiilse kivipurustaja EXTEC C-10, milline võimaldab teostada telliskivi, raudbetooni, paekivi jne ümberkäitlemist.

30 Mar 2012
Category: est
Posted by: ssh
Täna ОÜ Crushtec ja AS Finest Group kirjutasid alla üleandmise-vastuvõtmise aktile objekti vastuvõtuks aadressil Pärnu mnt. 24, Tallinn.
15 Mar 2012
Category: rus
Posted by: ssh
ОÜ Crushtec и VKG OIL AS подписали договор на демонтаж оборудования сланцевого масла вместе с  емкостями, лестницами, зданиями и фундаментами, с последующей планировкой территории.
15 Mar 2012
Category: est
Posted by: ssh
ОÜ Crushtec ja VKG OIL AS kirjutasid alla uuele lepingule põlevkiviõlide seadme demonteerimiseks koos mahutitega, treppidega, hoonetega ja vundamentidega,  edaspidise territooriumi planeerimisega.
23 Jan 2012
Category: est
Posted by: ssh

20.01.2012 aastal Tallinna Planeerimisametilt on saadud ehitusluba ehitise lammutamiseks aadressil Pärnu mnt. 24

Täna alustame tööde teostamisega hoone lammutamisel, ettevalmistustööd lammutatava hoone lahutamisel allesjäävatest hoonetest võtavad aega umbes 4 nädalat, peale seda tööle asub ekskavaator kõrghoonete lammutamiseks  Liebherr R944, noole pikkusega 24 meetrid.

Kõikide tööde üldine valmisolek 31.03.2012

23 Jan 2012
Category: rus
Posted by: ssh

20.01.2012 было выдано от Таллинского департамента планирования разрешение на снос здания по адресу Pärnu mnt. 24.
Сегодня приступаем к выполнению работ по сносу здания, подготовительные работы по отделению здания от остающихся займут примерно 4 недели, после этого к работе приступает экскаватор для

cноса высотных здании Liebherr R944 c длиной стрелы 24 метра.

Общий срок выполнения всех работ 31.03.2012.

21 Dec 2011
Category: rus
Posted by: ssh

Подписан новый договор с Viru Keemia Grupp OIL AS на демонтаж оборудования сланцевого масла вместе с фундаментами, а также емкостей c последующей планировкой территории.

21 Dec 2011
Category: est
Posted by: ssh

ОÜ Crushtec ja VKG OIL AS kirjutasid alla uuele lepingule põlevkiviõlide seadme demonteerimiseks koos mahutitega, treppidega ja vundamentidega, edaspidise territooriumi planeerimisega.

16 Dec 2011
Category: est
Posted by: ssh
Täna ОÜ Crushtec ja AS Oма Ehitaja kirjutasid alla üleandmise-vastuvõtmise aktile objekti vastuvõtuks aadressil Maakri 19/21, Tallinn.
12 Dec 2011
Category: rus
Posted by: ssh

Сегодня был подписан акт приема - передачи объекта между ОÜ Crushtec и AS Oма Ehitaja по адресу Maakri 19/21, Tallinn.

9 Dec 2011
Category: rus
Posted by: ssh

Подписан новый договор с Solarbalt OÜ на слом частного дома вместе с составлением проекта на снос здания и получения стройтельного разрешения. Объект должен быть сдан в апреле месяце 2012 года.

9 Dec 2011
Category: est
Posted by: ssh
On alla kirjutatud uuele lepingule Solarbalt OÜ-ga eramaja lammutamiseks koos lammutusprojekti koostamisega ja ehitusloa hankimisega. Objekt peab olema lõpetatud ja üle antud Tellijale aprilli kuus 2012.a.
12 Oct 2011
Category: rus
Posted by: ssh
Сегодня был подписан акт приема - передачи объекта между ОÜ Crushtec и AS Oма Ehitaja по адресу Parnu mnt. 33/35, Tallinn.
12 Oct 2011
Category: est
Posted by: ssh

Täna ОÜ Crushtec ja AS Merko Ehitus kirjutasid alla objekti Parnu mnt. 33/35, Tallinn üleandmise-vastuvõtmise aktile

11 Oct 2011
Category: rus
Posted by: ssh
Сегодня был подписан акт приема - передачи объекта между ОÜ Crushtec и AS Merko Ehitus по адресу Tartu mnt. 88, Tallinn.
11 Oct 2011
Category: est
Posted by: ssh

Täna on alla kirjutatud  üleandmise-vastuvõtmise aktile ОÜ Crushtec ja AS Merko Ehitus vahel objekti

Tartu mnt. 88, Tallinn vastuvõtuks.
7 Oct 2011
Category: rus
Posted by: ssh

Подписан новый договор с OÜ Sootel на слом 16 зданий вместе с составлением проекта на снос здании и получения стройтельного разрешения в Палдиски, Маяка 4, 6. Окончание договора 20.02.2012 года.

7 Oct 2011
Category: est
Posted by: ssh

On kirjutatud alla uuele lepingule OÜ Sootel-ga 16 hoone lammutamiseks koos lammutusprojekti koostamisega ja ehitusloa hankimisega Paldiski linnas, Majaka tn. 4 ja 6. Lepingu lõpp 20.02.2012.a.

5 Oct 2011
Category: rus
Posted by: ssh

Подписан новый договор с AS Merko Ehitus на снос здания по адресу Tartu mnt. 88, Tallinn.

5 Oct 2011
Category: est
Posted by: ssh

On alla kirjutatud lepingule AS Merko Ehitus-ga hoone lammutamiseks aadressil Tartu mnt. 88, Tallinn.

21 Sep 2011
Category: est
Posted by: ssh

Täna ОÜ Crushtec ja AS Merko Ehitus kirjutasid alla tööde üleandmise-vastuvõtmise aktile aadressil Peterburi tn. 3.

14 Sep 2011
Category: rus
Posted by: ssh
Сегодня был подписан акт приема - передачи объекта между ОÜ Crushtec и AS Tallinna Sadam в Paldiski Lõunasadam.
14 Sep 2011
Category: est
Posted by: ssh

Täna oli alla kirjutatud objekti üleandmise-vastuvõtmise aktile Paldiski Lõunasadamas ОÜ Crushtec ja AS Tallinna Sadama vahel.

9 Sep 2011
Category: rus
Posted by: ssh
Подписан новый договор с AS Oма Ehitaja на снос части комплекса зданий вместе с составлением проекта на снос здании и получения стройтельного разрешения по адресу Maakri 19/21, Tallinn.
9 Sep 2011
Category: est
Posted by: ssh

On alla kirjutatud uuele lepingule AS Oма Ehitaja-ga hoone kompleksi osa lammutamisele aadressil Maakri tn. 19/21, Tallinnas koos projekti koostamisega ehitise lammutamiseks ning ehitusloa hankimisega

9 Sep 2011
Category: rus
Posted by: ssh

Täna ОÜ Crushtec ja AS Merko Ehitus kirjutasid alla tööde üleandmise-vastuvõtmise aktile aadressil Peterburi tn. 3.

8 Sep 2011
Category: rus
Posted by: ssh

Подписан новый договор с AS Tallinna Sadam на разборку железо-бетонного фундамента в Paldiski Lõunasadam.

8 Sep 2011
Category: est
Posted by: ssh

On sõlmitud uus leping  AS Tallinna Sadam-ga raudbetoon vundamendi lammutamiseks Paldiski Lõunasadamas

7 Sep 2011
Category: rus
Posted by: ssh

Сегодня был подписан акт приема - передачи объекта между ОÜ Crushtec и Astlanda Ehitus OÜ по адресу Plangu 4, 5, Tallinn.

7 Sep 2011
Category: est
Posted by: ssh

Täna oli alla kirjutatud tööde üleandmise-vastuvõtmise aktile objekti üleandmiseks ОÜ Crushtec ja Astlanda Ehitus OÜ vahel aadressil Plangu tn. 4,5, Tallinnas

22 Aug 2011
Category: rus
Posted by: ssh
Подписан новый договор с AS Merko Ehitus на снос части здания по адресу Peterburi tee 3.
22 Aug 2011
Category: est
Posted by: ssh

On sõlmitud uus leping AS Merko Ehitus-ga hoone osa lammutamiseks aadressil Peterburi tee 3.

8 Jul 2011
Category: rus
Posted by: ssh
Подписан новый договор с Astlanda Ehitus OÜ на снос 23 зданий и строений на территории Kaitseliit по адресу Plangu 4, 5, Tallinn.
8 Jul 2011
Category: est
Posted by: ssh
On alla kirjutatud uuele lepingule Astlanda Ehitus OÜ-ga 23 hoone ja ehitiste lammutamiseks Kaitseliidu territooriumil Plangu 4, 5, Tallinn.
20 Jun 2011
Category: rus
Posted by: ssh

Подписан новый договор с AS Oма Ehitaja на снос комплекса зданий вместе с составлением проекта на снос здании и получения стройтельного разрешения по адресу Parnu mnt. 33/35, Tallinn.

20 Jun 2011
Category: est
Posted by: ssh
On alla kirjutatud uuele lepingule AS Oma Ehitaja-ga hoonete kompleksi lammutamiseks koos lammutusprojekti koostamisega hoonete lammutamiseks ning ehitusloa hankimisega aadressil Pärnu mnt. 33/35, Tallinn.
31 May 2011
Category: rus
Posted by: ssh

Сегодня был подписан акт приема - передачи объекта между ОÜ Crushtec и Eesti Aviokutuse Teenuste AS.

31 May 2011
Category: est
Posted by: ssh

Täna oli alla kirjutatud objekti üleandmise-vastuvõtmise aktile ОÜ Crushtec ja Eesti Aviokutuse Teenuste AS vahel.

31 May 2011
Category: rus
Posted by: ssh
Сегодня был подписан акт приема - передачи объекта AS Rakke Lubjatehas между ОÜ Crushtec и AS Skanska.
31 May 2011
Category: est
Posted by: ssh

Täna oli alla kirjutatud objekti AS Rakke Lubjatehas tööde üleandmise-vastuvõtmise aktile ОÜ Crushtec ja AS Skanska vahel.

16 May 2011
Category: rus
Posted by: ssh

Подписан новый договор с Eesti Aviokütuse Teenuste AS на слом бетонной площадки на внутренней территории AS Tallinna Lennujaam.

16 May 2011
Category: est
Posted by: ssh

On alla kirjutatud uuele lepingule Eesti Aviokütuse Teenuste AS-ga betoonplatsi lammutamiseks  AS Tallinna Lennujaama territooriumil.

25 Feb 2011
Category: rus
Posted by: ssh

Подписан новый договор с Tallinna Autobussikoondisе  AS на проектирование и снос здания по адресу Hobujaama 14, Tallinn.

25 Feb 2011
Category: est
Posted by: ssh

On alla kirjutatud uuele lepingule Tallinna Autobussikoondisе  AS-ga lammutusprojekti koostamiseks ja hoone lammutamiseks aadressil Hobujaama 14, Tallinn.

25 Feb 2011
Category: rus
Posted by: ssh
Подписан новый договор с AS Skanska на слом зданий на территории AS Rakke Lubjatehas, а также произвести разборку внутренней обмуровки двух 35-метровых печеи.
25 Feb 2011
Category: est
Posted by: ssh

On alla kirjutatud uuele lepingule AS Skanska-ga hoonete lammutamiseks AS Rakke Lubjatehase territooriumil ning kahe 35-meetriliste ahjude sisemiste vooderduste lammutamiseks.


Uudised


16 May 2011

On alla kirjutatud uuele lepingule Eesti Aviokütuse Teenuste AS-ga betoonplatsi lammutamiseks  AS Tallinna Lennujaama territooriumil.

25 Feb 2011

On alla kirjutatud uuele lepingule Tallinna Autobussikoondisе  AS-ga lammutusprojekti koostamiseks ja hoone lammutamiseks aadressil Hobujaama 14, Tallinn.

25 Feb 2011

On alla kirjutatud uuele lepingule AS Skanska-ga hoonete lammutamiseks AS Rakke Lubjatehase territooriumil ning kahe 35-meetriliste ahjude sisemiste vooderduste lammutamiseks.

<< <  Lehekülg 5 kokku 5